Vreti sa fiti informat? Nimic mai simplu: abonati-va la newsletterul nostru!
 
 
 
 
aboneaza-te


Despre Noi - Statut


 

 

STATUTUL

 

 

ASOCIAŢIEI   TIPOGRAFILOR “TRANSILVANIA”

Art.1   Datele de idenificare ale asociaţilor

Asociaţia are următoarele categorii de membrii:

A.    Membrii fondatori

1)      S.C.ALUTUS S.A

2)      S.C. BALCANIC S.R.L

3)      S.C. INFOPRESS GROUP S.A

4)      S.C. NIS ELECTRONICS SRL

5)      S.C. NOVIS CASA DE EDITURĂ ŞI TIPOGRAFIA S.R.L

6)      S.C. STUDIO IMPRESS DESIGN S.R.L

7)      S.C. TIPOGRAFIA HONTERUS S.R.L

B.Membrii asociaţi

8)      S.C. ABSOLUT  S.R.L

9)      S.C. AGRESSIONE GROUP S.A

10)  S.C. ANTEL S.R.L

11)  S.C. ART INKS IMPEX S.R.L

12)  S.C. CARPATGRAF S.A.

13)   S.C. CROMATIC TIPO S.R.L

14)  S.C. DISZ TIPO S.R.L

15)  S.C.DITOVIS IMPEX S.R.L.

16)  S.C. DOLA COM S.R.L

17)  S.C FEDPRINT S.A.  BUCUREŞTI  SUCURSALA LUGOJ

18)  S.C. GRAFOPRINT S.R.L

19)  S.C. GRUP TICO ROMÂNIA IMPEX S.R.L

20)  S.C. GUTENBERG S.A.

21)  S.C. IDEA DESIGN & PRINT S.R.L.

22)  S.C.KRONSTADT PAPIER TECHNIK S.A

23)  S.C. PRINTINKS S.R.L

24)  S.C. REMCO S.R.L

25)  S.C. SIKO România S.R.L

26)  S.C. TIPOGRAFIA ARTA S.R.L

27)  S.C. TRANSILVANIA PACK AND PRINT S.A

28)  S.C. EDS ROMÂNIA S.R.L.

29)  S.C. FERRY TRADING S.R.L

30)  S.C. GRAFICĂ ŞI TIPAR S.R.L

31)  S.C. GRUP TRANSILVAE S.R.L.

32)  S.C. HARDMETAL S.R.L.

33)   S.C. MASTERPRINT S.R.L.

34)   S.C. PRINTPLAZZA S.R.L

35)  S.C. SUN CHEMICAL S.R.L

36)  S.C. TESA TAPE S.R.L.

37)  S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L.

38)  S.C. DACRIS PROD S.R.L

39)  S.C. DIGITAL PRINT SOLUTIONS S.R.L.

40)  S.C. ECLIPSE S.R.L.

41)  S.C. ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP S.R.L.

42)  S.C. KORAD PRINT S.R.L.

43)  S.C. MULLER MARTINI S.R.L

44)   S.C. QUAL MEDIA GROUP  S.R.L.

45)  S.C. LIFTCON GRAPHICS S.R.L

46)  S.C. NAROTI MACHINERY S.R.L.

47)  S.C. PARTOŞ S.R.L

48)  COMPANIA NAŢIONALĂ A IMPRIMERIILOR CORESI S.A.

      49)  S.C. TIPO OFFSET S.R.L.

50)  S.C. VIPERINKS-METAL S.R.L.

51)  S.C. SUFITECH S.R.L.

52)  S.C. A&G PRODEXIM S.R.L.

Art. 2   Exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus

Susnumiţii asociaţi au convenit să înfiinţeze prezenta uniune patronală în baza Legii nr. 356/2001 patronatelor modificată de Legea nr.62/10 mai 2011 dialogului social şi în baza OG Nr.26/2000 şi acţionează conform legilor în vigoare.

Scopul patronatului este sprijinirea dezvoltării activităţii economice şi a investiţiilor în domeniul poligrafic, formarea profesională, perfecţionarea profesională, primirea şi oferirea de informaţii tehnice şi juridice necesare dezvoltării, consultanţă, etica profesională, arbitraj între firmele membre, editarea buletinului informativ al ATT  distribuit membrilor ATT. Patronatul pune în acord şi reprezintă interesele membrilor din punct de vedere economic şi profesional. Patronatul va realiza acest scop prin dezvoltarea unui birou cu denumirea Biroul Asociaţiei Tipografilor“Transilvania“ prescurtat Biroul ATT.

În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, patronatele reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor lor; activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora; promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii lor;  sunt consultate de Guvern la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană; desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile tripartite de conducere şi de dialog social.

Patronatele asigură pentru membrii lor informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă. Organizaţiile patronale sunt abilitate să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor cu respectarea legii.

Art.3    Explicitarea scopului şi a obiectivelor patronatului

Patronatele reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în relatiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile prezentei legi.            Patronatul va îndeplinii următoarele obiective: sprijinirea membrilor în activitatea lor economică; amplificarea relaţiilor economice între membrii şi clienţi; dezvoltarea relaţiilor cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate; armonizarea şi promovarea intereselor societăţilor comerciale asociate.

            Patronatul poate, în condiţiile legii şi ale statutului său, să acorde ajutor şi credit mutual membrilor săi; să editeze şi să tipărească publicaţii propii; să înfiinţeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, unităti de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii patronale, unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi banca proprie pentru operaţiuni financiare în lei şi în valută.

Art.4    Denumirea patronatului

Denumirea patronatului este: “Asociaţia Tipografilor ‘Transilvania’”, prescurtat ATT.

Art.5     Sediul patronatului

Sediul patronatului este: Cluj-Napoca, Str. Louis Pasteur nr.50, Bl. 6H, Sc. 2, Et. 1, Apt.15.         

Sediul va putea fi mutat cu acordul a minim 80% din totalul membrilor ATT cu drept de vot,  cu aprobarea şi modificarea statutului în Adunarea generală conform Art.13.

Patronatul va putea înfiinţa filiale în alte localităţi şi va putea desemna reprezentanţi în ţară şi străinătate.

Art.6    Durata patronatului

            Durata patronatului este nedeterminată.

Art.7    Patrimoniul initial

            Patrimoniul iniţial este de 3.000 lei.

Art.8     Organizarea asociaţiei

a)      Adunarea generală

b)     Consiliul director

c)      Comisia de cenzori

Art.9     Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de asociat

1.      Calitatea de asociat o are fiecare membru fondator. Calitatea de asociat o pot dobândi, după înfiinţare, şi acele persoane juridice care au sediul social în unul din urmatoarele judeţe: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Timiş şi recunosc scopurile patronatului şi modul lor de punere în aplicare şi se obligă să respecte statutul şi celelalte acte interne şi îşi desfăşoara activitatea în domeniul tipografic şi domeniile conexe.

2.      După infiinţarea patronatului calitatea de membru poate fi dobândită prin votul a cel puţin jumatate plus unu din membrii adunării generale. Candidatul la calitatea de membru va depune în acest sens o cerere scrisă în care explică motivele pentru care solicită să adere la patronat şi faptul că se obligă să respecte statutul şi actele interne ale acesteia. Votul fiecărui membru se poate exprima doar  în adunarea generală. Membrul ATT poate fi reprezentat şi de colegi din ATT  în acest caz trebuie făcută dovada reprezentării printr-o împuternicire scrisă şi semnată de conducerea firmei care nu poate participa.

3.      Împotriva refuzului  de acceptare în asociaţie nu există cale de atac.

4.      Calitatea de membru se pierde în urmatoarele situaţii:

a)      Prin retragere exprimată printr-o cerere scrisă şi achitarea cotizaţiei la zi;

b)     Prin excludere ca urmare a încălcării statutului şi a actelor interne ale patronatului, prin votul exprimat în acest sens de jumătate plus unu din numărul membrilor.Votul fiecărui membru se poate exprima în adunarea generală conform Art. 10 pct.2.. Membrii care au fost excluşi din ATT din cauza neplăţii cotizaţiei pot să redevină membrii ATT dacă plătesc în avans cotizaţia pe 3 ani şi fac dovada plăţii în momentul depunerii cererii de adeziune.

5. Patronatul poate primi ca membrii asociaţi şi persoane juridice din afara judeţelor menţionate la punctul 1 al articolului 9, care recunosc scopurile patronatului şi modul lor de punere în aplicare şi se obligă să respecte statutul şi celelalte acte interne şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul tipografic şi domeniile conexe.

Art. 10   Drepturile membrilor

1.      Participă la reuniunile adunării generale şi primeşte gratuit  documentele de lucru ale acestora;

2.      Deţine un vot în adunarea generală;

3.      Să îndeplinească funcţii în cadrul conducerii, dacă este ales;

4.      Să prezinte propuneri şi initiaţive pentru adunarea generală dar şi consiliului director, pentru activitatea ATT şi pentru ordinea de zi;

5.      Să facă observaţii pe marginea admiterii sau excluderii unui alt membru;

6.      Are dreptul să folosească pentru suma de 50 de euro anual sigla ATT în antetul firmei pe care o reprezintă, în ofertele de produse şi preţuri pe care le oferă clienţilor, în reclamele din presă, sau în reclamele din mass-media în general. Membrii fondatori au acest drept în mod gratuit;

7.      Are dreptul de a fi ales şi promovat în cadrul asociaţiei;

8.      Beneficiază prioritar şi permanent de informaţiile buletinului informativ al ATT;

9.      Are acces la întocmirea comunicatelor de presă şi poate participa la conferinţele de presă;

10.  Beneficiază de reprezentarea gratuită în ţară şi străinătate prin reţeaua de reprezentanţi ATT;

11.  Beneficiază cu prioritate de serviciile acordate de ATT;

·         participarea la programele prioritare de dezvoltare a firmelor din domeniu;

·         linii de comunicaţie interne şi internaţionale ale biroului ATT: telefon, fax, telex, E-mail;

·         acces gratuit la baza de date a  ATT;

·         acţiuni şi materiale de publicitate şi reclamă; pagini publicitare WEB/INTERNET;

·         servicii de birotică şi secretariat;

·         spaţii inchiriate, sau reprezentare la expoziţiile organizate de ATT;

·         acces la diverse manifestări, expozitii, prin expunerea de panouri, afişe sau mostre;

·         participarea la misiuni economice, tehnice, de specialitate, în ţară şi străinătate;

·         alte servicii, facilitate, discount-uri, oferite de ceilalţi membrii fondatori, membri, observatori sau invitaţi;

12.  Primeşte doua invitaţii gratuite – în regim de VIP – la manifestările şi spectacolele organizate;

13.  Participă gratuit la cocktail-ul semestrial/anual al Tipografilor ”Transilvania” – Print Club;

14.  Conferirea titlului “Tipografia de Onoare” cu eşarfă şi distincţie după 4 ani de participare neîntreruptă la activităţile ATT;

15.  Conferirea anuală a titlului “Membru de onoare al ATT” pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea ATT, la propunerea Consiliului Director.

 

Art.11      Obligaţiile membrilor

1.      Să participe activ şi să sprijine ţelurile patronatului.

2.      Să respecte statutul ATT, şi hotărârile adunării generale.

3.      Să pună la dispoziţie informaţii utile membrilor ATT, atunci când acestea nu sunt secrete de afaceri sau de firmă.

4.      Să respecte normele de etică, să aibă o atitudine pozitivă şi să ţină cont de interesele tuturor membrilor.

5.      Să reprezinte cu respect patronatul şi pe orice membru atunci cand este delegat de consiliul director, şi de câte ori are ocazia.

6.      Să ţină o legătura permanentă cu departamentele ATT pentru a prelua informaţiile de care beneficiază cu prioritate.

7.      Să semnaleze la departamentele ATT acţiunile  pe care doreşte să le preia sau la care doreşte să participe, iar în termen de 48 ore să-şi exprime dreptul de opţiune.

8.      Să achite cotizaţia stabilită, sau să justifice biroului ATT, o eventuală întârziere a achitării ei.

9.      Să încurajeze şi alte societăţi, atunci când are ocazia, să devină membre în ATT.

Art.12 Adunarea Generală – alcătuire şi convocare

            Adunarea generală este formată din toţi membri şi se întruneşte o dată pe an. Adunarea generală este cel mai important organ al ATT.

            Adunarea generală este convocată cel puţin odată pe an în scris de către preşedinte cu comunicarea ordinii de zi . Pentru un motiv deosebit de important consiliul director poate scurta termenul stabilit pentru întâlnire. Pentru convocarea adunării generale extraordinare este nevoie de 10% din membrii cu prezentarea ordinii de zi.

Art.13  Adunarea generală – competenţă

            Adunarea generală este competentă pentru toate problemele care nu sunt date prin lege, statut ori dispoziţii legale imperative altor organe.

         Adunarea generală este competentă îndeosebi pentru alegerea şi eliberarea din funcţie a consiliului director, a comisiei de cenzori şi a directorului executiv.

Adunarea generală alege consiliul de arbitraj, membrii de onoare.

                Adunarea generală stabileşte cotizaţia anuală.

            Adunarea generală aprobă şi modifică statutul ATT cu acordul scris a minim 80% din totalul membrilor ATT cu drept de vot.

            Adunarea generală aprobă planul de activitate pe anul în curs şi următor aprobând balanţa şi bilanţul contabil.

           Adunarea generală poate alege o comisie de cenzori dacă ATT, depăşeşte 100 de membri. Dacă nu, se face o nouă convocare, şi ea devine statutară indiferent de numărul celor prezenţi. Adunarea hotărăşte cu majoritate simplă. La baraj vor decide membrii fondatori.<Membri Fondatori


Membri Asociati


Prima PaginăDespre NoiATT in presaEvenimentePrezentariInPEQ print forumContact
© Copyright 2014 Asociatia Tipografilor Transilvania. Toate drepturile rezervate.