Vreti sa fiti informat? Nimic mai simplu: abonati-va la newsletterul nostru!
 
 
 
 
aboneaza-te


Program de studii universitare de masterat „Tehnologii si Sisteme Poligrafice” cu începere din anul universitar 2014 – 2015Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, 060042, Bucureşti

www.upb.ro


Facultatea

Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

www.imst.pub.ro


Departamentul

Mașini și Sisteme de Producție

www.imst.msp.pub.ro

 

 

Acest program este organizat in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Masini si Sisteme de Productie. Este un program de masterat complementar (la inscriere, se accepta diploma de licenta în inginerie sau economie), in domeniul Inginerie Industrială.

 

Obiectivul primordial al acestui masterat este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre tehnologii poligrafice si sisteme moderne de producție din industria poligrafica, initierea si/sau transformarea afacerilor şi a managementului sub impactul tehnologiilor informaţiei. De asemenea, masteratul are ca obiectiv crearea unor abilitati de lucru utilizând tehnicile, metodele si instrumentele de dezvoltare si realizare a produselor sau serviciilor, in contextul organizatiilor moderne.

 

Exemple de discipline cuprinse in planul de invatamant:

·         Designul produselor poligrafice

·         Machetare computerizata si proiectare artistica asistata de calculator

·         Materiale poligrafice noi

·         Tehnologii (offset, digitale, speciale de imprimare)

·         Utilaje si echipamente poligrafice

·         Optimizarea sistemelor de fabricatie poligrafice

·         Antreprenoriat si planul afacerii

·         Managementul proceselor poligrafice

 

Cadrele didactice de specialitate implicate în realizarea planului de învăţământ provin de la:

·         Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,

- Fac. Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Masini si Sisteme de Productie,

- Fac. Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, departamentul Chimie anorganica, chimie fizica si electrochimie

- Fac. Inginerie Aerospatiala, departamentul Grafica Inginereasca si Design Industrial,

·         Universitatea Tehnica a Moldovei, Fac. Industria Usoara, departamentul Design si Tehnologii Poligrafice,

·         Companii româneşti şi străine din domeniul Tehnologiilor și Sistemelor Poligrafice.

Facultatea organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat in perioada:

·         14-25 iulie 2014, între orele 9.00 - 15.00; pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere;

·         01-17 septembrie 2014, între orele 9.00 – 15.00.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

·  Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

·  Două fotografii recente (color, format 3x4cm)

·  Diploma de bacalaureat, în original

·  Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original

·  Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original

·  Certificat de naştere - copie legalizată

·  Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)

·  Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează

·  Chitanţa privind plata taxei de înscriere

·  Copie Carte de Identitate

 

Informatii privind regulamentele de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de masterat se pot gasi pe:

·         http://www.upb.ro/admitere-master.html

·         http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/masterat/admitere

·         http://imst.msp.pub.ro/index.php/master/specializari-master/tsp

 

 

Responsabil program de masterat: conf. dr. ing. Emilia Bălan

 

Adresa de contact: emilia.balan59@yahoo.com

 Membri Fondatori


Membri Asociati


Prima PaginăDespre NoiATT in presaEvenimentePrezentariInPEQ print forumContact
© Copyright 2014 Asociatia Tipografilor Transilvania. Toate drepturile rezervate.